עמדת כיבוי

זרקונים

דגם 1

קוטר:   mm-inch 25“ - 1
אורך:   20 מטר
לחץ עבודה:    bar-mPa 10 - 1.0
לחץ עבודה מקסימאלי:   15 בר
לחץ בדיקה:   22.5 בר

דגם 2

קוטר:   mm-inch 52“ - 2
אורך:    15 מטר
לחץ עבודה:   bar-mPa 10-1.0
לחץ עבודה מקסימאלי:   15 בר
לחץ בדיקה:   22.5 בר

דגם 3

קוטר:   mm-inch 75“ - 3
אורך:   20 מטר
לחץ עבודה:   bar-mPa 10-1.0
לחץ עבודה מקסימאלי:   15 בר
לחץ בדיקה:   22.5 בר

אספקה, התקנה הדרכה ושירות של כל הנוגע לבטיחות אש

לשרותכם: 03-5581246