וילונות להגנה מפני חום ועשן - הפרדת אש​

NBS FireSafe 60 Specification​

NBS Smoke Safe D120 Specification​

אספקה, התקנה הדרכה ושירות של כל הנוגע לבטיחות אש

לשרותכם: 03-5581246