מטפי גז

מטפה CO2

דגם C-2

תכולה:   2 ק”ג
משקל כולל:   8.4 ק”ג
גובה:   610 מ”מ
רוחב:   240 מ”מ
לחץ טעינה:   65 בר
לחץ בדיקה:   250 בר
כושר כיבוי:  21ב

דגם C-5

תכולה:   5 ק”ג
משקל כולל:   18.5 ק”ג
גובה:   740 מ”מ
רוחב:   186 מ”מ
לחץ טעינה:   65 בר
לחץ בדיקה:   250 בר
כושר כיבוי:   34ב

דגם C-25

משקל ריק:    75 ק"ג
משקל מלא:    100 ק"ג
גובה כללי:    165 ס"מ
רוחב כללי:   67 ס"מ
עומק כללי:   70 ס"מ
לחץ בדיקה:   250 בר
כושר כיבוי:   233ב

מטפה הלוקרבון HCFC

דגם HC-1

תכולה:  1 ק”ג
משקל כולל:   2.1 ק”ג
גובה:   340 מ”מר
וחב94 מ”מל
חץ טעינה7 ברל
חץ בדיקה35 ברכ
ושר כיבוי3א/13ב

דגם HC-3

תכולה:   3 ק”ג
משקל כולל:   5 ק”ג
גובה:   400 מ”מ
רוחב:   145 מ”מ
לחץ טעינה:  11 בר
לחץ בדיקה:   35 בר
כושר כיבוי:   5א/34ב

דגם HC-6

תכולה:   6 ק”ג
משקל כולל:   9 ק”ג
גובה:   510 מ”מ
רוחב:   160 מ”מ
לחץ טעינה:  11 בר
לחץ בדיקה:   35 בר
כושר כיבוי:   8א/70ב

אספקה, התקנה הדרכה ושירות של כל הנוגע לבטיחות אש

לשרותכם: 03-5581246