מטפי אבקה​

דגם PC-1

תכולה:  1 ק”ג
סוג אבקה:  ABC 70 
משקל כולל:  2.4 ק”ג
גובה:  340 מ”מ
רוחב:  90 מ”מ
לחץ טעינה:  11 בר
לחץ בדיקה:  27 בר
כושר כיבוי:  5א/55ב
קוטר מיכל:  81 מ”מ

דגם PC-2

תכולה:  2 ק”ג
סוג אבקה:  ABC 70
משקל כולל:   3.8 ק”ג
גובה:  390 מ”מ
רוחב:  120 מ”מ
לחץ טעינה:  15 בר
לחץ בדיקה:  35 בר
כושר כיבוי:  8א/55ב
קוטר מיכל:  108 מ”מ

דגם PC-3

תכולה:  3 ק”ג
סוג אבקה:  ABC 70
משקל כולל:  5.2 ק”ג
גובה:  390 מ”מ
רוחב:  140 מ”מ
לחץ טעינה:  15 בר
לחץ בדיקה:  35 בר
כושר כיבוי:  13א/70ב
קוטר מיכל:  128 מ”מ

דגם PC-6

תכולה:  6 ק”ג
סוג אבקה:  ABC 48 / ABC 70
משקל כולל:  9.4 ק”ג
גובה:  510 מ”מ
רוחב:  165 מ”מ
לחץ טעינה:  15 בר
לחץ בדיקה:  35 בר
כושר כיבוי:  34א/113ב
קוטר מיכל:  153 מ”מ

דגם PC-12

תכולה:  12 ק”ג
סוג אבקה:  ABC 70
משקל כולל: 17 ק”ג
גובה:  690 מ”מ
רוחב:  180 מ”מ
לחץ טעינה:  15 בר
לחץ בדיקה:  35 בר
כושר כיבוי:  34א/183ב
קוטר מיכל:  178 מ”מ

דגם PC-50

תכולה:  50 ק”ג
סוג אבקה:  ABC 70
משקל כולל:  90 ק”ג
גובה:  1055 מ”מ
רוחב:  570 מ”מ
לחץ טעינה:  15 בר
לחץ בדיקה:  30 בר
כושר כיבוי:  300
קוטר מיכל:  300 מ”מ
רוחב עגלה:  436 מ”מ

מטפים אוטומטיים קבועים KP (אבקומט)

דגם KP-1

תכולה:  1 ק”ג אבקה
משקל כולל:   2.1 ק”ג
גובה:  340 מ”מ
רוחב:  94 מ”מ
לחץ טעינה:  11 בר

כושר כיבוי:  34 ב

דגם KP-3

תכולה:  3 ק”ג אבקה
משקל כולל:   4.9 ק”ג
גובה:  461 מ”מ
רוחב:  128 מ”מ
לחץ טעינה:  11 בר
כושר כיבוי:  70ב

דגם KP-6

תכולה:  6 ק”ג אבקה
משקל כולל:   8.8 ק”ג
גובה:  480 מ”מ
רוחב:  177 מ”מ
לחץ טעינה:  11 בר
כושר כיבוי:  113ב

דגם KP-12

תכולה:  12 ק”ג אבקה
משקל כולל:   16.6 ק”ג
גובה:  495 מ”מ
רוחב:  227 מ”מ
לחץ טעינה:  11 בר
כושר כיבוי:  144ב

מטפה למתכות קלות

דגם PCM-12

תכולה:  10 ק”ג
משקל כולל:   18.85 ק”ג
גובה:  680 מ”מ
רוחב:  182 מ”מ
לחץ טעינה:  15 בר

 

דגם PCM-50 - בהזמנה מיוחדת

אספקה, התקנה הדרכה ושירות של כל הנוגע לבטיחות אש

לשרותכם: 03-5581246