עמדת כיבוי

מזנקים

מזנק תקני (בעל 3 מצבים) לגלגלון 30 מטר​

“1 ללא מצמד

אורך:   300 מ”מ
קוטר יציאה:    6 מ”מ
קוטר פייה:   4 מ”מ

“1 עם מצמד

אורך:   300 מ”מ
קוטר יציאה:   6 מ”מ
קוטר פייה:   4 מ”מ

“2 ללא מצמד

אורך:   450 מ”מ
קוטר יציאה:   12 מ”מ
קוטר פייה:   9 מ”מ
לחץ עבודה:   16 בר

“2 עם מצמד

אורך:   450 מ”מ
קוטר יציאה:    12 מ”מ
קוטר פייה:    9 מ”מ
לחץ עבודה:   16 בר

אספקה, התקנה הדרכה ושירות של כל הנוגע לבטיחות אש

לשרותכם: 03-5581246